Προγραμματισμένη Διακοπή Υπηρεσιών Μητρώου Ονομάτων Internet [.gr]

EETTΣας ενημερώνουμε ότι στις 22 Νοεμβρίου 2015 και από ώρα Ελλάδος 08:00 έως 12:00 (06:00 – 10:00 UTC) το Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr] θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή των υπηρεσιών του (REGWEB website, EPP Service, WHOIS Service, www.gr) για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 23 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] (Απόφαση 750/2 -19/02/2015 της ΕΕΤΤ) στο σύστημα παραγωγής του Μητρώου.

Πρόκειται για τη διαφοροποίηση του ελληνικού χαρακτήρα [ς] από τον ελληνικό χαρακτήρα [σ] στη σύνθεση των ονομάτων χώρου και τις αλλαγές που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση αυτή.

Για παράδειγμα δήλωση καταχώρησης για το ίδρυματεχνολογίαςέρευνας.gr θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία του ονόματος χώρου ιδρυματεχνολογιασερευνασ.gr και την ενεργοποίηση των ονομάτων δέσμης ίδρυματεχνολογίαςέρευνας.gr και ιδρυματεχνολογιαςερευνας.gr. Οι μορφές ιδρυματεχνολογιασερευνασ.gr και ιδρυματεχνολογιαςερευνας.gr δεν είναι χρεώσιμες.

Δήλωση καταχώρησης για την άτονη πεζή μορφή του ονόματος, ιδρυματεχνολογιαςερευνας.gr, θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία του ονόματος χώρου ιδρυματεχνολογιασερευνασ.gr και την ενεργοποίηση του ονόματος δέσμης ιδρυματεχνολογιαςερευνας.gr. Η μορφή ιδρυματεχνολογιαςερευνας.gr δεν είναι χρεώσιμη. Οποιαδήποτε άλλη δεσμευμένη μορφή του ονόματος (π.χ. ίδρυματεχνολογίαςέρευνας.gr) θα μπορεί να ενεργοποιηθεί με την αντίστοιχη χρέωση.

Σημείωση: Οι κεφαλαίοι χαρακτήρες μετατρέπονται από τα συστήματα του Μητρώου στους αντίστοιχους πεζούς. Εάν δοθεί ο χαρακτήρας [Σ] μετατρέπεται σε [σ] και όχι σε [ς].

Οι Φορείς των ήδη καταχωρημένων ονομάτων χώρου που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 23 του Κανονισμού και στους οποίους κατά την προγραμματισμένη διακοπή θα αποδοθούν χωρίς χρέωση τα αντίστοιχα ονόματα χώρου με τελικό σίγμα, θα λάβουν σχετική ενημέρωση από το Μητρώο.

Leave a Reply