Προγραμματισμένη Διακοπή Υπηρεσιών Μητρώου Ονομάτων [.gr] – Scheduled Downtime of [.gr] Registry Services

Σε συνέχεια της από 27/04/2015 Ανακοίνωσης / Σύστασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διάθεση των ονομάτων χώρου δύο (2) χαρακτήρων [.gr], σας ενημερώνουμε ότι στις 4 Μαΐου 2015 και από ώρα Ελλάδος 09:00 έως 10:00 (06:00 – 07:00 UTC) το Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr] θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή των υπηρεσιών του (REGWEB website, EPP service, WHOIS, www.gr).

Further to the communication of 27th April 2015 regarding the registration of two (2) character [.gr] domain names, we would like to inform you that on 4th May 2015, between 09:00 and 10:00 local time (06:00 – 07:00 UTC) all Registry’s services / applications (EPP Service, Web platform, WHOIS Service, www.gr) will be unavailable.

Leave a Reply