Προγραμματισμένη Διακοπή Υπηρεσιών Μητρώου Ονομάτων [.gr] – Scheduled Downtime of [.gr] Registry Services

Σας ενημερώνουμε ότι στις 2 Μαρτίου 2014 και από ώρα Ελλάδος 07:00 έως 08:30 (05:00 έως 06:30 UTC) το Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr] θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσιών του (regweb website, EPP service, Whois) για συντήρηση του συστήματος.

We would like to inform you that on the 2nd of March 2014 from 07:00 to 08:30 local time (05:00 to 06:30 UTC) the Registry of [.gr] Domain Names’ services (regweb website, EPP service, Whois) will be unavailable due to scheduled system maintenance.

Leave a Reply