Προγραμματισμένη Διακοπή Υπηρεσιών Μητρώου Ονομάτων [.gr] – Scheduled Downtime of [.gr] Registry Services

Σας ενημερώνουμε ότι στις 16 Φεβρουαρίου 2014 και από ώρα Ελλάδος 06:00 έως 14:00 (04:00 έως 12:00 UTC) το Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr] θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσιών του (regweb website, EPP service, Whois) για συντήρηση του συστήματος.

We would like to inform you that on the 16th of February 2014 from 06:00 to 14:00 local time (04:00 to 12:00 UTC) the Registry of [.gr] Domain Names’ services (regweb website, EPP service, Whois) will be unavailable due to scheduled system maintenance.

Leave a Reply