Προγραμματισμένη Διακοπή Υπηρεσιών Μητρώου Ονομάτων [.gr] – Scheduled Downtime of [.gr] Registry Services

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17 Νοεμβρίου 2013 και από ώρα Ελλάδος 07:30 έως 09:00 (05:30 έως 07:00 UTC) το Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr] θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή υπηρεσιών του (regweb website, EPP service, Whois) για συντήρηση του συστήματος.

We would like to inform you that on the 17th of November 2013 from 07:30 to 09:00 local time (05:30 to 07:00 UTC) the Registry of [.gr] Domain Names’ services (regweb website, EPP service, Whois) will be unavailable due to scheduled system maintenance.

Leave a Reply