Q & A για το Colocation Hosting!

Με αφορμή την αναβάθμιση και επέκταση του DC01VOL, (του Data Center της Friktoria.com στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο Βόλο), θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με όλες τις παραμέτρους και τις άγνωστες πτυχές του Colocation Hosting. Αν έχετε απορίες σχετικά με το τι είναι η φιλοξενία εξοπλισμού, ποια τα οφέλη και οι παροχές της είστε στο σωστό σημείο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε!

Τι είναι το Colocation Hosting;

Το colocation είναι η πρακτική της στέγασης ιδιωτικού εξοπλισμού π.χ. Server, συστημάτων δικτύωσης, κτλ σε ένα data center. Οι εκάστοτε πελάτες δηλαδή, αντί να διατηρούν τους server τους εσωτερικά, όπως σε γραφεία ή γενικότερα σε ένα ιδιωτικό χώρο όπου δεν μπορούν να παρέχουν όλες τις απαιτούμενες υποδομές, μπορούν να επιλέξουν να «τοποθετήσουν» τον εξοπλισμό τους ενοικιάζοντας χώρο σε ένα εξειδικευμένο για το σκοπό αυτό Data center. Ως εκ τούτου, σε αντίθεση με άλλα είδη φιλοξενίας, όπου οι πελάτες μπορούν να νοικιάσουν χώρο σε ένα ήδη υπάρχοντα server που ανήκει σε πάροχο φιλοξενίας, με το colocation, ο πελάτης κατέχει ήδη το διακομιστή και μισθώνει τον απαιτούμενο φυσικό χώρο για να φιλοξενήσει τον εξοπλισμό του μέσα σε ένα data center.

Πως λειτουργεί το Colocation Hosting και τι παρέχει στον πελάτη;

Ένας πελάτης ενοικιάζοντας χώρο σε ένα κέντρο δεδομένων(data center) θα μπορεί να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό του και θα του παρέχεται επίσης η ισχύς τροφοδοσίας (ρεύμα), σύνδεση με το Internet με αποκλειστικό εύρος ζώνης για αυτόν, διευθύνσεις IP, συστήματα ψύξης, φυλασσόμενο χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση, ασφάλεια, πυρανίχνευση, κτλ. που ο πελάτης θα χρειαστεί για να λειτουργήσει με επιτυχία το διακομιστή του.

Επιπλέον, οι πάροχοι colocation υπηρεσιών παρέχουν πολύ πιο αυστηρά επίπεδα. Η ανθεκτικότητα είναι ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό, καθώς τα κέντρα δεδομένων παρέχουν δυνατότητα για αντίγραφα ασφαλείας, πολλαπλές συνδέσεις με παρόχους ISPs, UPS και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για προστασία από διακοπές, όπως εκείνες που προκαλούνται από π.χ. φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες, κτλ.

Ποια τα πλεονεκτήματα του Colocation Hosting;
 • Διαμόρφωση των παραμέτρων της υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
 • Ιδανικές συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία, στατικός ηλεκτρισμός, παροχή ρεύματος, πυρασφάλεια κ.α.).
 • Ελάχιστος χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας
 • Γρήγορη κι εύκολη αναβάθμιση της πλατφόρμας φιλοξενίας.
 • Υψηλό διαθέσιμο bandwidth.
 • Έλεγχος και τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
Ποιά τα ωφέλη του Colocation Hosting;

Αξιοπιστία δικτύου και υποδομών φιλοξενίας

 • Bandwidth ικανό να εξυπηρετήσει το σύνολο των web sites, των back offices και λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.
 • Αυξημένο επίπεδο ασφάλειας, ταχύτητας και απόδοσης της φιλοξενούμενης εφαρμογής.
 • Εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχος του εξοπλισμού από έμπειρο τεχνικό προσωπικό το οποίο είναι διαθέσιμο σε 24ωρη βάση.

Ελαχιστοποίηση λειτουργικού κόστους

 • Δεν απαιτούνται δαπάνες αγοράς δικτυακού εξοπλισμού, εγκατάστασης μισθωμένης γραμμής, απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, δημιουργίας και συντήρησης υποδομών φιλοξενίας.

Ευελιξία

 • Άμεση και δωρεάν εφαρμογή patches, hot-fixes και service packs.
 • Ελευθερία επιλογής λειτουργικού συστήματος και πλήρης διατήρηση του administrative access.
Τι σας παρέχει το DC01VOL της Friktoria.com;
 • Μέσα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Data Center μας μπορείτε να τοποθετήσετε τον επιθυμητό εξοπλισμό σας απομακρύνοντάς τον από πιθανές κακόβουλες εξωτερικές παρεμβάσεις.
 • Η συνεχής ροή ηλεκτρικής ενέργειας και το υψηλά διαθέσιμο bandwidth υπόσχονται σημαντική ελαχιστοποίηση των κινδύνων, ενώ οποιουδήποτε είδους βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα.
 • Το Data Center είναι πλήρως συμφιλιωμένο με τα διεθνή οικολογικά πρότυπα. Διαθέτει πιστοποιητικό κατανάλωσης πράσινης ενέργειας.
 • Άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι πρόθυμο να δωσει λύση σε όλα τα προβλήματα και τις απορίες σας.
 • Πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας που προστατεύουν τον εξοπλισμό και τα δεδομένα σας αδιάκοπα.
 • Έμπειροι και πιστοποιημένοι τεχνικοί διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία και συνεχή διαθεσιμότητα της υποδομή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας εδώ : https://www.friktoria.com/en/services/colocation-hosting.html

Leave a Reply