Νέα μέθοδος σπάει τα φράγματα στα δίκτυα οπτικών ινών

C4C216CF3D82890FE8C16963D7DDF963

Μια νέα τεχνική κατάφεραν να ανακαλύψουν ερευνητές στις ΗΠΑ, η οποία μειώνει τον «θόρυβο» στα καλώδια οπτικών ινών, αυξάνει την ισχύ των σημάτων και την απόσταση που αυτά μπορούν να ταξιδέψουν και μειώνει το κόστος.

Όπως ανακοίνωσαν, κατάφεραν να στείλουν κωδικοποιημένες πληροφορίες, μέσω οπτικών ινών σε απόσταση 12.000 χιλιομέτρων μεταξύ πομπού-δέκτη, απόσταση ρεκόρ μέχρι σήμερα και μετά να τις αποκωδικοποιήσουν με μεγάλη ακρίβεια. Παράλληλα, κατόρθωσαν να 20πλασιάσουν την ισχύ των οπτικών σημάτων.

Τα οπτικά σήματα, που μεταφέρουν δεδομένα, μέσω καλωδίων οπτικών ινών, πρέπει να ενισχύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, χρειάζεται να μετατραπούν σε ηλεκτρικά και αντιστρόφως κάθε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα, κάτι που γίνεται από υπολογιστές. Αυτό αυξάνει το κόστος των δικτύων, ενώ περιορίζει και τα πόσα δεδομένα είναι δυνατό να μεταδοθούν.

Οι ερευνητές πέτυχαν να τα ξεπεράσουν αυτούς τους φραγμούς κι έστειλαν  οπτικά σήματα σε απόσταση 12.000 χλμ., χωρίς να χρειασθεί να τα ενισχύσουν καθόλου καθ’όλη τη διαδρομή τους.

Εφόσον αποδειχθεί ότι όντως η νέα τεχνολογία μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία στα υπάρχοντα δίκτυα οπτικών ινών, τότε ανοίγει ο δρόμος και για ένα πολύ πιο γρήγορο Ίντερνετ από το σημερινό.

Leave a Reply