Συντήρηση συστήματος κεντρικού υπολογιστή.

Ημερομηνία και ώρα: 8 Απριλίου 2015, 10:00 UTC+2
Επηρεάζει: Εικονικούς διακομοστές (Virtual Servers)
Διάρκεια: 2 ώρες

Αγαπητοί πελάτες,
Έχουμε εντοπίσει αρκετά λάθη στο σύστημα αρχείων σε ένα κεντρικό υπολογιστή για εικονικούς διακομιστές το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί από τους τεχνικούς μας. Ένα παράθυρο συντήρησης έχει προγραμματιστεί για τις 8 Απρίλη του 2015 στις 10:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος (UTC+2) για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική απώλεια δεδομένων. Κατά τη διάρκεια αυτής της προληπτικής συντήρησης, οι τεχνικοί μας θα πραγματοποιήσουν έλεγχο του συστήματος αρχείων που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 ώρες. Ωστόσο, ανάλογα με τη σοβαρότητα των σφαλμάτων, το παράθυρο συντήρηση μπορεί να παραταθεί.
Εκτιμούμε ιδιαίτερα την υπομονή σας και σας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία.
Με Φιλικούς Χαιρετισμούς,

 – – – – – – – – – –

Date and Time: 8 April 2015, 10:00 UTC+2
Affected platforms: V-Server
Duration: 2 hours

Dear Customers,
We have located several filesystem errors on a vServer’s host system that need to be addressed by our technicians. A maintenance window has been scheduled for April 8th, 2015 at 10:00 p.m. Greek time (UTC+2) to avoid any potential future data loss. During this preventative maintenance, our technicians will perform a filesystem check that is expected to finish within 2 hours. However, depending on the severity of the errors, the maintenance window may be extended.
We greatly appreciate your continued patience and apologize for the inconvenience.
Kind Regards,

Leave a Reply