Συντήρηση συστήματος κεντρικού υπολογιστή.

Ημερομηνία και ώρα: 31 Μαρτίου 2015, 09:01 UTC+2
Επηρεάζει: Εικονικούς διακομοστές (Virtual Servers)
Διάρκεια: Άγνωστο

Αγαπητοί πελάτες,
Λόγω ενός ακόμη άγνωστου λόγου, ένας κεντρικός υπολογιστής για εικονικούς διακομιστές δέν είναι διαθέσιμος προς το παρόν. Οι τεχνικοί μας εργάζονται ήδη για το πρόβλημα. Ο V-Server σας θα πρέπει να είναι διαθέσιμος και πάλι σύντομα.
Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία μπορεί να προκαλέσει.
Με Φιλικούς Χαιρετισμούς,

– – – – – – – – – –

Date and Time: 31 March 2015, 09:01 UTC+2
Affected platforms: V-Servers
Duration: Unknown

Dear Customer,
Due to a yet unknown reason, your vServer’s host system is currently unavailable. Our technicians are already working on the problem. Your vServer should be available again shortly.
We apologize for any inconvenience this may cause.
Kind Regards,

Leave a Reply