Ανακοίνωση συντήρησης Friktoria

Ημερομηνία και ώρα: 22 Μαρτίου 2015, 04:00 UTC
Επηρεάζει: Ονόματα χώρου τομέα (Domain Names)
Διάρκεια: 30 λεπτά

Πρόκειτε να εκτελέσουμε μια αναβάθμιση του hardware του δικτύου για να αυξηθεί η χωρητικότητα και η ανθεκτικότητα. Κατά τη διάρκεια αυτού του παραθύρου συντήρησης περιμένουμε διακοπές λειτουργίας των υπηρεσιών που επηρεάζουν όλες τις υπηρεσίες ονομάτων τομέα (Domain Names) καθώς μεταφέρουμε υφιστάμενες υπηρεσίες από τη σημερινή πλατφόρμα σε νέα. Ο πραγματικός χρόνος διακοπής θα πρέπει να περιορίζονται σε όχι περισσότερο από 5 λεπτά συνολικά.
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@friktoria.com

Η ομάδα της Friktoria

– – – – – – – – – –

Date and Time: 22 March 2015,  04:00 UTC
Affected platforms: Domain Names
Duration: 30 minutes

We are performing a network hardware upgrade to increase capacity and resiliency.  During this maintenance window we expect intermittent service outages affecting all domain name services as we migrate existing services from the current platform to the new one. The actual downtime should be limited to no more than 5 minutes in total.
If you have any questions or concerns, don’t hesitate to contact us at support@friktoria.com

The Friktoria team

Leave a Reply