Προγραμματισμένη Διακοπή Συντήρησης Διακομιστή – Scheduled Downtime for Server Maintenance [zebra443.strasburg.friktoria.net]

Προγραμματισμένη Διακοπή Συντήρησης Διακομιστή – Scheduled Downtime for Server Maintenance [zebra443.strasburg.friktoria.net]

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 και από ώρα Ελλάδος 03:00 έως 04:00 (00:00 έως 01:00 UTC) ο διακομιστής zebra443.strasburg.friktoria.net θα προχωρήσει σε προγραμματισμένη διακοπή των υπηρεσιών του για συντήρηση του συστήματος. Κατα το χρονικό διάστημα αυτό όλες οι υπηρεσίες των πελάτών που φιλοξενούνται στο διακομιστή αυτό δέν θα είναι προσβάσημες.

We would like to inform you that on the 19th of September 2013 from 03:00 to 04:00 local time (00:00 to 01:00 UTC) the zebra443.strasburg.friktoria.net server services will be unavailable due to scheduled system maintenance. During that period all customer services hosted on this server will not be accessible.

Leave a Reply